Удрят ни с три пъти по-скъп „вечерен“ ток

Цената на “вечерния” ток при излизане на домакинствата на свободния пазар може да бъде три пъти по-висока от сегашната дневна тарифа.

Ще има различни цени на електроенергията за пиковите часове

Най-скъпо е между 19 и 20 часа, когато хората готвят, перат и гледат телевизия

Ще има два варианта на договори

Близо три пъти по-скъп “вечерен” ток ще купуват българските домакинства, ако парламентът приеме предложените от правителството промени в Закона за енергетиката. В одобрения от парламента на първо четене проект е предвидено домакинствата да излязат на свободния пазар на ток и да има два типа договори между тях и доставчиците на електроенергия.

Първият вариант е договор с динамична цена на електрическата енергия. Той ще бъде приложим само за абонати, които имат умни електромери, които отчитат потреблението на ток в реално време. Домакинствата с такива договори ще плащат реалната пазарна цена на тока в различните часови интервали на денонощието.

Вторият вариант е “договор за доставка на електрическа енергия с фиксиран срок, на фиксирана цена”. Това е договор за доставка на електрическа енергия между доставчик и краен клиент, който гарантира една и съща цената, но в рамките на фиксирана цена може да има гъвкав елемент, например с колебания на цените при върхово и невърхово натоварване, пише в законодателното предложение. Нещо като сегашната дневна и нощна тарифа.

В закона не е записано в кои часове от денонощието е върховото и невърховото натоварване. Възможно е това да стане с наредба или да бъде определено от доставчиците на ток. Справка в данните на Независимата българска енергийна борса показва, че най-скъп е токът между 19 и 20 часа, когато потреблението нараства, защото хората се връщат от работа и готвят, перат, гладят, гледат телевизия и пускат осветлението. Така при въвеждане на тарифа за върхово натоварване, домакинствата ще плащат много по-скъп ток, именно в периода, в който ползват най-много електроенергия.

В момента дневната тарифа на тока за домакинствата е около 146 лв. за мегаватчас без ДДС и без таксите за достъп и пренос. А борсовата цена на тока на пазарния сегмент “Ден напред” е средно 227 лв. за мегаватчас. Тоест средната борсова цена на тока е с 55% по-висока от плащаната цена от домакинствата. Но за 20 септември борсовата цена на тока за времето от 19 до 20 часа е 605 лв. за мегаватчас, или четири пъти по-висока от сегашните цени на електроенергията за бита. Средно за периода от 14 до 20 септември борсовата цена на тока между 19 и 20 часа е 407 лв. Това е близо три пъти повече от дневната тарифа за бита.

Оказва се, че след излизане на домакинствата на свободния пазар на ток, при въвеждане на тарифа за върхово натоварване, на домакинствата може да се наложи да плащат близо три пъти по-скъп “вечерен” ток между 19 и 20 ч.

По-високите цени се очаква да доведат до промяна в потреблението на ток от домакинствата. В промените в закона дори е записано, че “оптимизация на потреблението” означава промяна на електрическия товар от страна на крайните клиенти, която се отклонява от тяхната нормална или настояща схема на потребление, в отговор на променящите се във времето цени на електрическа енергия. Тоест хората ще започнат да пестят ток или да оставят гладенето и пускането на пералня за събота или неделя, когато цената на електроенергията ще бъде по-ниска.

Ще следим онлайн потреблението

Плащаме да ни сложат умен електромер 

Ще отчитат в реално време

Домакинствата сами ще плащат за умни електромери.

Хората сами ще трябва да плащат, ако искат да им бъде поставен умен електромер, който отчита в реално време потреблението на ток. Това гласят промени в Закона за енергетиката, които вече са приети от парламента на първо четене. Удобството на умния електромер е, че позволява показанията му да бъдат наблюдавани онлайн.

Домакинствата, които си поставят умен електромер, ще могат да сключат с доставчика на ток договор с динамична цена. Така ще плащат реалната пазарна цена на тока в различните часови интервали на денонощието.

В момента електромерите са собственост на оператора на електропреносната мрежа. Но повечето електромери имат само дневна и нощна тарифа, а не измерват потреблението на ток в реално време. Промените в закона предвиждат, при липса на системно въвеждане на интелигентни измервателни уреди, всеки битов клиент да има право да поиска да му бъде поставен умен електромер, но за целта ще трябва да поеме съответните разходи.

Омбудсманът Диана Ковачева: Не са гарантирани интересите на битовите потребители

Няма яснота какво предстои

Омбудсманът Диана Ковачева смята, че предвижданите промени не гарантират правата и интересите на битовите потребители на електроенергия.

Не е ясна визията на държавните институции как на практика ще се осъществи пълната либерализация на пазара на електроенергия. Това заявява омбудсманът Диана Ковачева в становище по повод промените в Закона за енергетиката (ЗЕ).
Омбудсманът е категорична, че липсва задълбочен икономически, социален и правен анализ за ползите и рисковете от излизането на домакинствата на свободния пазар. Според Диана Ковачева предвижданите промени не гарантират правата и интересите на битовите потребители на електроенергия. Тя посочва, че не са разработени мерки за защита и за финансова подкрепа на уязвимите групи и енергийно бедните, не са въведени интелигентни измервателни системи за битовите клиенти, не е предвидена информационна стратегия за подготвяне на битовите потребители за участието им на свободния пазар на електрическа енергия.

Диана Ковачева задава и конкретни въпроси - защо прилагането на гъвкав елемент в договорите за доставка на електроенергия е оставено на субективна преценка като възможност и настоява да се даде определение за върхово и невърхово натоварване. Става въпрос за предвидената възможност при договори за доставка на електрическа енергия с фиксиран срок включването на “гъвкав елемент, като например с колебания на цените при върхово и невърхово натоварване”.

Омбудсманът обръща внимание, че като условие хората да бъдат едно домакинство е посочено, че те трябва да живеят и да са регистрирани в едно жилище или част от жилище. “Не е уточнено коя адресна регистрация се има предвид - по постоянен или по настоящ адрес. Съществуват редица проблеми на адресната регистрация, като например - граждани не могат да се регистрират на адреса, на който реално живеят, тъй като: обитават незаконни постройки, адресът на жилищата им е обозначен по начин, различен от регламентирания в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), живеят в ателиета или вилни сгради, живеят под наем и наемодателят не им предоставя декларация за съгласие да се регистрират на адреса, в жилището живеят повече лица от определения в ЗГР брой”, пише общественият защитник.

Диана Ковачева подчертава, че е предвидено за определяне на “домакинство в положение на енергийна бедност” да се вземат предвид действащи цени на енергийни носители. Но не става ясно кои са енергийните носители. “В същото време от съществено значение ще бъде разполагаемият средномесечен доход на член от домакинство за предходната година.

Съпоставка между действащи цени и доход от предходна година смятам за неправилно, тъй като няма да отразява действителните нужди за разходи за отопление на едно домакинство. Не е ясно и какво се включва в понятието “енергийни характеристики на жилище” и “типово потребление на енергия”, посочва омбудсманът.

Проф. Ковачева категорично възразява на битовите клиенти да се начислява “такса за прекратяване на договор” и “такса при смяна”. “Не следва да се начислява такса смяна на доставчика на електроенергия, тъй като съгласно Директива на ЕС “Държавите членки гарантират, че поне на битовите клиенти и малките предприятия не се налагат такси при смяна”, категорична е проф. Ковачева.

Иван Хиновски, енергиен експерт: Цените веднага ще хвръкнат нагоре

Свободен пазар, за да получим пари от ЕС

Когато пазарът на ток за битовите потребители бъде освободен, цените веднага ще хвръкнат нагоре. Първоначално такава е била реакцията на всички останали пазари, на които това е направено. След известно време цените се успокояват. Това каза енергийният експерт Иван Хиновски по повод предстоящите промени в Закона за енергетиката.

В понеделник парламентът прие на първо четене предложението на кабинета за пълна либерализация на пазара на ток на едро до 1 юли 2024 г. Битовите потребители остават на регулирани цени до края на 2025 г., а след това и домакинствата ще плащат пазарни цени на тока.

Според Иван Хиновски страната ни не е подготвена за изпращането на битовите потребители на свободния пазар. “На първо място трябва да бъде приета наредба за енергийно бедните потребители. Предстои ни минимум година дъвчене в общественото пространство за това кои са критериите за енергийно бедно домакинство”, каза Хиновски.

Няма краен срок, в който да се либерализира пазарът на ток за битовите потребители, но България е обещала да го направи до началото 2026 г., за да усвои средства по Плана за възстановяване и устойчивост, добави енергийният експерт Иван Хиновски.

Становище на Движение българско семейство: Възможно е драстично увеличение на сметките

Поскъпването ще бъде до 300%

Драстично увеличение на сметките за ток ще въвлече още български граждани в бездната на бедност и недоимък, заявяват от ДБС.

С либерализацията на пазара на ток се очаква увеличение на цената на енергията за битови нужди до 300%, както и премахване на нощната тарифа на електроенергия. Това гласят официални становища на Движение българско семейство (ДБС) и на сдружение “Български родителски централен комитет” (БРЦК) по повод разглежданите в парламента промени в Закона за енергетиката.

Промените ще доведат до обедняване на населението, поради увеличение на разходите за консумирана електроенергия, посочват от ДБС. Разходите за населението ще се увеличат драстично, много семейства ще изпаднат в невъзможност да плащат сметките си за ток, заявяват от БРЦК.

Основание за притесненията за възможно драстично увеличение на сметките на домакинствата е вече натрупания опит на промишлените потребители след излизането им на свободния пазар на електроенергия, пишат от ДБС. По официални данни над 1,5 млн. българи живеят под линията на бедност, а едно драстично увеличение на сметките за ток ще въвлече още български граждани в бездната на бедност и недоимък, заявяват от ДБС.

Частните търговци на електроенергия биха могли да оказват влияние на пазара на ток чрез борсови манипулации и спекулативни сделки, пишат от ДБС. Този феномен вече беше наблюдаван през лятото на 2021 г., когато цената на електроенергията за промишлеността беше спекулативно вдигната от 80 лв. на 250 лв. за мегаватчас. Впоследствие КЕВР наложи санкции на енергийни дружества за системни пазарни нарушения. С решение от 25 ноември 2022 г. КЕВР наказва шест търговци на електроенергия с глоба в общ размер от близо 1,3 млн. лв. за установени манипулации на пазара на едро на енергия. С решение от 27 март 2023 г. фирма е наказана с глоба от близо 170 хил. лв. за манипулации чрез “разслояване на лъжливи поръчки”, извършени през периода 1 януари 2021 г. - 31 март 2022 г. В решението на КЕВР се казва, че комисията работи по други две образувани производства за евентуални нарушения на забраната за манипулиране на пазара на едро на електроенергия и съмнения за извършени злоупотреби.

Нищо не дава гаранции, че пазарните играчи ще преустановят използването на борсови спекулации, за да си осигурят по-големи печалби, които гражданите ще трябва да платят чрез сметките за ток, посочват от ДБС. През преходния период от средата на 2024 г. до края на 2025 г. доставчиците на електроенергия ще купуват ток на пазарни цени, ще го продават на домакинствата на регулирани цени, а за разликата ще получават компенсации. Така се дава възможност на търговците да поддържат високи цени, обясняват от Движение българско семейство.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения