Ура, патките се завръщат!

Три пъти повече патици тази година зимуват у нас

Най-много пернати са регистрирани по Черноморското крайбрежие и река Дунав

Общата численост е 361 933

Три пъти повече водоплаващи птици са регистрирани в България. Освен увеличената численост са установени и редки и неочаквани видове. Данните са от 43-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас, извършено на 12 и 13 януари т.г. от експерти на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителната агенция по околна среда, Регионалните инспекции по околната среда и водите и ловни сдружения от Националното сдружение на ловците и риболовците в България.

Общата численост на установените видове птици е 361 933, докато през 2018 година са наблюдавани едва 130 000. Резултатите на база 70% от събраните данни показват, че този януари птиците по нашите земи са три пъти повече, отколкото през по-топлата зима на миналата година, съобщават от Българското дружество за защита на птиците.

Най-много птици са регистрирани по Черноморското крайбрежие и река Дунав, където се намират и най-големите влажни зони в страната. По тези места са преброени 120 000 големи белочели гъски и 3500 от световно застрашените червеногуши гъски. Трите най-многочислени водолюбиви видове птици са: зеленоглавата патица, обикновената лиска и големият корморан. Високи са численостите и на големия гмурец и зимното бърне.

Край Шумен има бум, както на численост, така и на видово разнообразие - 3 254 птици са избрали да зимуват на язовирите “Тича” и “Шумен”, а м.г. по същото време са били 1 269.

На “Тича” са открити по-голяма част от пернатите - 2 658, там и видовото разнообразие е най-голямо. Най-многобройни са били ятата на зеленоглавите патици и лиските. Установени са да зимуват и голяма бяла чапла, сива чапла, голяма белочела гъска, поен и ням лебед.

За пръв път тази година повечето от екипите, участвали в среднозимното преброяване, използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждане на данните с помощта на таблети и смарт телефони, което позволи бързо и лесно да бъдат създадени записите и обработени данните.

От червения списък

Червеногуша гъска гнезди край Дунав

Прочулата се, като повод за забавяне строителството на моста при Видин – Калафат, червеногуша гъска, 5 години след влизането в експлоатация на мегасъоръжението е засечена да гнезди край река Дунав. От включените в Световния червен списък птици у нас зимуват още кафявоглавата потапница, ледената потапница, тръноопашатата потапница, кадифената потапница и ушатият гмурец.

Установени са и 6 посевни гъски, рядък зимуващ вид за България, както и белобуза и гривеста рибарки от района на Бургас, които се размножат в страната, но не е типично да остават през зимата. Сред редките зимни гости са преброените 7 сиви жерави, една кадифена потапница в река Дунав, както и два големи брегобегача. Изненадващо е наблюдението на две патици мандаринки, които произхождат от Източна Азия и вероятно са избягали от зоопарк.

Коментари

Задължително поле