Фарс за над милиард лева

Неизпълнението на договора по строителството ще тегне върху нас, данъкоплатците

Скандалът с непостроения тунел „Железница” на автомагистрала „Струма” се разрази и като криминален, а и като политически жанр. Безпрецедентно разпиляване и изчезване на тръжна документация спря обществената поръчка за 250 милиона лева. Служебният министър Спас Попниколов, който сам е бил оценител в същата процедура, предупреди, че ще се наложи да се връщат парите не само за този лот, а и за цялата автомагистрала.

Точно 739 245 318 лв., както пише в сключения на 25 септември 2015 г. договор между Управляващия орган на оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” и несъществуващата вече Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Закриват я на 15 април 2016 г. и правоприемник й става Агенцията „Пътна инфраструктура”. Затова в АПИ носят отговорност, че въпреки камерите оттам са изчезнали папки и оферти. Крайният срок за изпълнение на всички лотове по „Струма” трябвало да бъде 31 декември 2022 г., сигнализират от асоциация „Прозрачност без граници”.

Времето няма да стигне за 4,5-километровия тунел, който трябваше да бъде готов за 1400 дни, като се предвидят още 150 дни възложителят да въведе избрания изпълнител в обекта, после проектиране, строителство, още 270 дни за одобрение от възложителя на свършената работа и още 365 дни за съобщаване за дефекти.

Или общо 2150 дни от момента, в който бъде избран изпълнител.

А само 2090 дни остават от днес до края на 2022 г. и няма избран изпълнител. Няма и процедура, по която да го излъчат.

Дамоклевият меч

да трябва да се връщат 740 милиона лева без неустойките виси не само над главата на министър Попниколов. А и над нашите!

Законодателят не предвижда администрацията и виновниците да си плащат за грешките и за забавянето, а прехвърля неизпълнението на договора върху всички нас, данъкоплатците. Защо политиците не коментираха, че вече дължим към един милиард лева с неустойките? Друг източник твърди, че за лотове на магистрала „Струма” досега били платени 680 милиона евро.

Спряната процедура обаче ни засяга и по още един начин.

Години занапред ние, българите, ще пъплим в задръстени, прашни и тесни пътища към Кулата и Промахон. До Гърция ще продължаваме да пътуваме мъчително и с часове наред вместо като по основен национален и общоевропейски коридор. Не е ли унизително, че за пореден път, и то в големи размери, сме употребени като данъкоплатци и избиратели да носим щетите от лошо управление и от зле контролирана администрация?

Защо черната

кутия на инфраструктурните проекти е криминален сюжет?

Скандално е, досега не съм чувал да изчезват документи от комисия и да се разнасят насам-нататък, коментира Асен Антов, бивш изпълнителен директор на Националната компания „Стратегически инфраструктури проекти”. Влязохме в невиждана патова ситуация, която показва, че няма никакъв контрол. Изчезнали са части от оферти. Как са го установили? Някой е влязъл, взел е нещо, ама това разграден двор ли е? Направили са някаква натурална издънка, защото добре знаеха, и особено министър Попниколов, че процедурата не бива да се прекратява и да се бави. Как да повярват фирмите, които преди година са подали оферти, че администрацията не е опазила тръжните им документи? Чакайте, това не е процедура за семки и бонбонки, а за 250 милиона лева!

Останалите мотиви за отменянето на обществената поръчка според Антов са несериозни. Смешно било агенцията да се страхува, че някой дава гаранция в евро, а не в левове.

Участниците в търга обаче имат право да потърсят обезщетение по съдебен път.

Петчленна комисия в Агенцията „Пътна инфраструктура” е отворила 17-те оферти през август 2016 г. и оттогава до март 2017-а само е трябвало да ги охранява.

На 8 март 2017 г. председателката на комисията Мина Кабакчиева праща писмо до 17-те кандидати в откритата процедура за проектиране и строителство на тунела „Железница”, е видно от сайта на АПИ. Кабакчиева запознава кандидатите с протокол с 28 страници за установените несъответствия с критериите за подбор на документи. Само 2 от 17-те обединения са спазили всички изисквания. Даден е срок 5 работни дни на останалите претенденти да се поправят.

Следствието ще установява дали тогава някои от комисията са се втурнали да помагат в оправянето на техническите несъвършенства. Случайно или не, но точно в края на март лъсва липсата на цял свитък от офертата именно на единия от двамата „изрядни” кандидати. Кога, защо и какви още папки от тръжната документация са разнасяни и къде?

Криминалният екшън смачква бездруго крехката репутация, че обществените поръчки се възлагат без корупционни практики. Щетата върху доверието ще носи занапред и още по-тежки последствия. Дали потенциалните изпълнители, наши или чужди, няма да се разколебаят да участват пак в надпревара, от която досега пият само студена вода?

Наред с това чиновници в АПИ и в МРРБ се боят от неизбежни финансови корекции. При строителството на автомагистрала „Хемус” например се наложило възложителят да плати глоби за установените от съда нарушения в тръжната процедура. В страха, че ще има санкции и неустойки, прекратяването на обществената поръчка изглежда по-малкото зло.

- Представете си как една корекция от 25% би се отразила при поръчка за 250 милиона, плюс това възложителят още през 2016 г. е казал, че цената не е пределна, тя може да се качи и над 300 милиона лева - пресмята Биляна Йорданова, началник-отдел в агенцията. Йорданова е посочена като лице за контакт и в процедурата за тунела на автомагистрала „Струма”: - Ние в случая сме само правоприемник на възложителя, но вече има практика съдът да налага финансови корекции на възложителя, и то за грешки, които изглеждат дребни, но се отразяват със страхотно голяма финансова стойност накрая при проверка на процедурата. Практиката показа, че колкото и да ги обжалваме, наказанията за нарушенията се налагат, а това означава връщане на пари. Затова по-добре да спрем поръчката и да откажем да възлагаме, вместо да губим пари.

Политическата авантюра

Авантюра според експертите е да се напише само за два месеца нова обществена поръчка. Току-що отменената е готвена доста по-дълго. Теренът около бъдещия тунел изисква обстойни геоложки проучвания. Междувременно в сила влезе новият Закон за обществените поръчки. Министър Попниколов се зарече до два месеца да обяви нова процедура, но е невероятно два месеца да стигнат и за качествен регламент, и за зелена светлина по политическа линия.

Плюс това приоритетите на Попниколов и на премиера фатално се разминават. Министър-председателят Огнян Герджиков ясно заяви, че обществените поръчки в транспортната инфраструктура са извън мандата на служебния кабинет. И точка!

При благоприятно развитие на преговорите за съставяне на следващо правителство дори няма време за оставки, с каквито всеки кабинет би бил санкциониран за криминално-политическия фарс с тунела „Железница” и за нечувания срив на доверие в обществените поръчки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи