Фирмите плащат дълговете си за 28 дни

Една трета от компаниите ще увеличат персонала, ако не им бавят парите

Най-зле са в Португалия и Италия

Намалява срокът, в който фирмите в България се разплащат по между си, показва последният доклад на Intrum (European Payment Report 2018), който обхваща 9607 компании в 29 страни.

Ако през 2017 г. компаниите у нас са покривали задълженията си средно за 38 дни, то през 2018 г. срокът намалява до 28 дни.

За сравнение средноевропейското време за разплащане е 34 дни.

Най-бързо се издължават фирмите в Латвия, Естония и Ирландия - съответно за 18, 19 и 20 дни. Точно обратна е ситуацията в Португалия – 66 дни, Босна и Херцеговина и Италия – по 56 дни.

В отношенията между бизнеса и крайните клиенти е налице по-кратък срок за разплащане. В България срокът за погасяване на задълженията е 21 дни през 2018 г., а през 2017 – 20 дни. Лидер отново са Прибалтийските републики. Най-дълго време е нужно на компаниите в Испания - 45 дни, в Босна и Херцеговина - 39 дни, а в Португалия - 38 дни.

32 дни средно са били нужни на фирмите в България да изплатят задълженията си към публичния сектор през миналата година. За Европа този срок е около 40 дни.

Лидер по този критерий е Латвия - с 18 дни срок за разплащане, а с най-лоши показатели е Италия – 104 дни.

България обаче заема 3-то място от страните с най-много отписани приходи – 2,78% от общите годишни приходи. Само Ирландия и Сърбия са пред нас със съответно 3,10% и 2,88%, а Румъния е 4-та с 2,73% отписани приходи, според анкетата на Intrum. Средният процент за ЕС на загуба на приходи е 1,7%.

Почти една трета от анкетираните фирми в България казват, че ще могат да наемат повече служители, ако длъжниците им са по-бързи с техните плащания. Това е по-висок резултат в сравнение с европейската средна стойност от 20%.

38% от анкетираните фирми в България също заявяват, че закъснелите плащания не им позволяват да растат в икономически план.

Коментари

Задължително поле