Фотокапан улови мечка с малко мече, привлечени от пчелин на Витоша (СНИМКИ)

Мечка и малко мече са заснети в района на държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ-Перник.

Регионална инспекция по околната среда и водите е проверила сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин. Пчелните кошери се намират в частен имот в района на ТП ДЛС "Витошко - Студена", в границите на Природен парк "Витоша".

Експерти от отдел "Биоразнообразие, защитени територии и зони" са констатирали щетите и са поставили фото капани. На 4 и 6 Декември устройствата са заснели две мечки - майка с малкото й.

Кафявата мечка, която се среща в България е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите с човека. Обикновено мечката усеща присъствието му отдалеч и се оттегля спокойно. По-опасна може да бъде срещата с майка с малко мече, защото тогава тя става изключително агресивна защитавайки малкото си.

РИОСВ призовава гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид, незабавно да сигнализират екоинспекцията и до пристигане на експерти да предприемат мерки за предотвратяване на обезспокояването на животните.

Коментари

Задължително поле