Хазната с излишък от 890,8 млн. лв. 

Държавната хазна има излишък от 890,8 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП) към края на септември, показват предварителните данни на Министерството на финансите.

Приходите в бюджета до края на септември са 32,39 млрд. лв. (73% от актуализирания годишен план). Спрямо същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лв. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, посочват от министерството.

Разходите на държавната хазна до края на септември са в размер на 31,508 млрд. лв., което е 65,8% от актуализирания годишен план. За сравнение държавните разходи за първите девет месеца на 2019 г. бяха в размер на 31,534 млрд. лв. При съпоставката на разходите със същия период на миналата година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер, коментират от министерството.

Коментари

Задължително поле