Харчим половин милиард повече за здраве

Бюджетът за сектора ще е 4,3 млрд. лева

Парламентът ще разрешава за новите болници

Близо половин милиард лева повече ще изхарчим за здраве през следващата година. А бюджетът за здравния сектор ще е 4,3 млрд. лева. Това обяви зам.-министърът на здравеопазването Жени. Предстои проектобюджетът на НЗОК предстои той да бъде обсъден в Министерския съвет и гласуван в парламента.

490 млн. лв. е ръстът в разходите на Касата за следващата година спрямо настоящата. А от тях 50 млн. лв. са ръст от преходния остатък средства, натрупани през предходните години, които ни се дават като право на разход за следващата година.

“Увеличението по видове здравноосигурителни плащания на този етап е разпределено така, че да може да осигури спокойно и оптимално разпределение на средствата при сега действащите параметри на Националния рамков договор, като предвиждаме и някои положителни промени за здравноосигурените лица, но не очакваме да настъпи напрежение в разпределението на разходите”, каза Жени Начева. В областта на извънболничната медицинска помощ се поставя акцент върху профилактиката, както и да се въведат критерии за наблюдение и отговорност от страна на лекарите.

Предвижда се положителен ефект и върху разходите, които касаят болничната помощ. В проекта за закон за бюджета на касата за идната година се предвижда още парламентът, а не правителството да разрешава разкриването на поредната болница или дори на нова дейност във вече съществуващите клиники. Касата вече ще реимбурсира и медикаментите за спешни състояния и кръвните продукти. Предвижда се още ъздаването на мегакомисия, в която да се влеят ИАТ (агенцията по трансплантация) и ИАМО (агенцията за медицински одит). Името й ще бъде Агенция за медицински надзор.

Коментари

Задължително поле