Христина Даскалова е новият зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново

Съдия Христина Даскалова встъпи в длъжност като зам.-председател и ръководител на гражданско и търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново.

По предложение на шефа на апелативната инстанция Янко Янев с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие от 13 гласа „за“ назначи съдия Даскалова на посочената длъжност. Съдия Даскалова има близо 25 години юридически стаж, над 18 години от който е натрупан в съдебната система.

Коментари

Задължително поле