Четири обществени поръчки обяви Община Търговище

Снимка: Архив

Четири обществени поръчки обяви тази седмица Община Търговище. Те са превоз на пътници, осигуряване на репатриращ автомобил, строителен надзор на обекти.

Поради отказ на изпълнител, спечелил предходна поръчка за превоз на пътници към села от общината, сега се обявява нова за 5 автобусни линии, уточняват от местната администрация. Те са към селата Здравец, Кралево, Дългач, Буховци, както и по линията Търговище-Ралица-Голямо Соколово.

Превозите към селата не са прекъснати, но се изпълняват в условията на спешност.

Договорите с новите превозвачи пък ще бъдат сключени от началото на 2020 г., за срок от 2 години.

Общината обяви и поръчка за осигуряване на специализиран автомобил с краново устройство, тип "паяк", за принудително повдигане и преместване на автомобили с тегло над 1 500 кг. Преместването ще се извършва от определения изпълнител, по нареждане, подадено от Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“. Услугата трябва да се осигурява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Предмет на друга от поръчките е упражняване на независим надзор на строителството на два обекта. Първият е свързан с разширението на гробищния парк, с площ от 17 070 кв. м. Втората позиция е за надзор на изграждането на светофарна уредба на кръстовището на булевардите „Трайко Китанчев“ и „Сюрен“. Очаква се дейностите по монтирането на светофара там да започнат в срок от един месец. Средствата за целта са заложени в капиталовата програма и приети с бюджета за 2019 г., уточняват още от местната администрация.

Четвъртата поръчка, обявена тази седмица от кметството в Търговище, е за доставка на материали за собствено производство на битумни (асфалтови) смеси за Общинското БКС. Предприятието произвежда асфалт в своя собствена база в село Разбойна. С него се извършват всички кърпежи по уличната и общинската пътни мрежи.

Коментари

Задължително поле