Чуждите инвестиции в имоти паднаха с 83%

Пред декември намалява върнатото финансиране на компаниите майки

Вложенията в дялов капитал се свиха със 70%

Преките чужди инвестиции в страната през 2017 г. са 901,9 млн. евро, като нарастват с 242 млн. евро (36,7%) спрямо предходната година, обявиха от БНБ.

Това обаче не се дължи на сериозен приток на чуждестранни капитали, а на това, че по-малко средства са напуснали страната спрямо предходната 2016 г. През декември 2016 г. привлеченото от чуждите инвеститори финансиране за техните предприятия в България е намаляло с 255 млн. евро, при спад само с 88 млн. евро през декември 2017 г. В резултат за цялата 2017 г. нетните задължения на български дружествата към техните компании майки нарастват с 482,7 млн. евро, при отрицателна стойност от 313,8 млн. евро за 2016 г.

Именно на това се дължи отчетеният ръст на чуждите инвестиции през 2017 г. Привлеченият през миналата година дялов капитал е само 189 млн. евро. Това е спад с 443 млн. евро, или със 70% спрямо 2016 г. Нетните чужди инвестиции в имоти през 2017 г. са 10,8 млн. евро, което е спад с 83% спрямо предходната година.

Коментари

Задължително поле