Чуждите инвестиции намаляха с половин милиард

Най-много нетни чужди инвестиции за януари и февруари има от Италия (78 млн. евро), Нидерландия (67,7 млн. евро) и Гърция (41,1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Израел (28,3 млн. евро) и Австрия (2,4 млн. евро).

През първите два месеца спадът е с 65,6%

Има вложения за 260 млн. евро

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари–февруари 2024 г. са в размер на 260 млн. евро, обявиха от БНБ. Чуждите инвестиции са с 497 млн. евро, или с 65,6% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и плащания по сделки с имоти в страната) през първите два месеца на годината възлиза на 16,6 млн. евро. Той намалява с 44,8 млн. евро спрямо същия период на миналата година. Нетните вложения на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти през януари и февруари са 0,04 млн. евро, при 3,2 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната печалба през януари и февруари е положителна и възлиза на 270,8 млн. евро, при 758,3 млн. евро година по-рано. Промяната в нетните задължения между дружества с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори е отрицателна и възлиза на минус 27,2 млн. евро, при отрицателна стойност от 62,5 млн. евро за януари–февруари 2023 г. Това означава, че българските дружества връщат повече заеми към компаниите майки зад граница, отколкото са новите кредити.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции