Чуждите инвестиции се свиха близо 4 пъти

Намаляват вложенията в имоти

Близо 4 пъти се свиха преките чуждестранни инвестиции през първите осем месеца на тази година спрямо същия период на миналата, отчете БНБ. За януари – август 2018 г. те са в размер на 230,5 млн. евро при 812 млн. евро за осемте месеца на 2017 г.

През август чуждите инвестиции намаляват с 14,1 млн. евро, при увеличение с 217,4 млн. евро през същия месец на миналата година.

Близо три пъти по-малки са и вложенията на чужденци в имоти у нас. За осемте месеца на тази година те възлизат на 4,6 млн. евро, при 13,3 млн. евро през 2017 г. Най-голям дял имат Русия – 2,5 млн. евро и Украйна – 0,7 млн. евро.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 27,1 млн. евро до август 2018 г. Той е по-нисък с 201,5 млн. евро спрямо година по-рано, когато е бил положителен – 174,4 млн. евро.

Коментари

Задължително поле