Шуменско на 11-о място по заплати

11 028 лв. е средното годишно възнаграждение

Средната брутна годишна работна заплата в област Шумен е 11 028 лв. Това сочат данните на местното статистическо бюро за миналата година. Шуменско изостава от средното възнаграждение в страната, което е 13 755 лв. Регионът заема 11-то място по доходи сред 28-те области. С най-високо средно възнаграждение през м.г. е област София (столица) - 19 026 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 9 024 лева.

Заплатите през 2018-та в Шуменско бележат ръст и той е с 10,3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-осезаемо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 29,6% „Строителство“ - с 26,6%, „Добивна промишленост“ - с 22,8% и „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 17,4%. Намаление на брутните заплати обаче има във „Финансови и застрахователни дейности” - с 6,8%.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42 500 души, което представлява 1,8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0,7%, съобщават статистици.

Коментари

Задължително поле