1027 души са подали заявления за помощи за отопление в Търново

Общо 1027 заявления за целеви помощи за отопление са подадени до 25 септември в Дирекция "Социално подпомагане" във Велико Търново. Молбите за помощи се приемат до 31 октомври включително, като правоимащите следва да отговарят на редица условия, за да бъдат одобрени.

За водещ критерий се взема предвид дохода на кандидатите, които представят бележка за доходи за шест месеца назад. Диференцираният доход на член от семейството е 223,41 лв.

Здравословното състояние на кандидатите също е от съществено значение. Най- голям е размерът на целевата помощ при доказана инвалидност над 90%. Сред другите условия, които се вземат под внимание социалните, са още трудова заетост, семейно положение, имотно състояние и др., като помощите се отпускат на базата на социални анкети и цялостен анализ.

74,83 лева е месечното подпомагане на държавата за отопление на най-бедните и нуждаещи се българи. Това прави общо 374, 15 лева за целия отоплителен сезон от ноември до края на март.

Най-много заявления и тази година са за финансова помощ за твърдо гориво - до момента 672. 254 са молбите за електроенергия, едва десет са кандидатите за подпомагане за парно, а само трима-за отопление на газ.

За миналата година от 1344 подадени заявления, са били отпуснати помощи на 1093 правоимащи. На 241 кандидати социалните са отказали целевата помощ преобладаващо заради по-високи доходи. След извършените проверки на правоимащите през изминалия отоплителен сезон не са открити нарушения.

Коментари

Задължително поле