1,4 милиона глоби наложил КАТ през 2018 г.

С 330 000 повече от 2017 г.

1,4 милиона глоби наложил КАТ през 2018 г. Това стана ясно от проведеното първо заседание за годината на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, което бе председателствано от заместник-министър Стефан Балабанов.

В рамките на заседанието бе обсъдена визията на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по осигуряване на безопасността на движението.

Членовете на Държавно-обществената консултативна комисия коментираха предприетите мерки и дейности за осигуряване на безопасност в движението по пътищата през 2019 година.

Началникът на отдел „Пътна полиция“ – ГДНП комисар Росен Рапчев докладва за пътнотранспортните произшествия, нарушенията на пътя и пътната обстановка през 2018 година на територията на страната. Статистиката сочи, че от 1 януари до 31 декември миналата година са настъпили 6690 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 609 и са били ранени 8473 участници в движенията по пътищата. Той уточни, че към настоящата дата данните са оперативни, съотносими до 27 януари тази година, и подлежат на корекция в зависимост от динамиката на допълнително починалите участници в движението.

През миналата 2018 година в сравнение с 2017-ма е отчетено общо намаляване на броя на катастрофите, загиналите и ранените - на тежките инциденти на пътя със 198, на загиналите със 73, на ранените с 207 души. В статистиката си отдел „Пътна полиция“ – ГДНП отчита увеличение на контролната дейност сравнение с тази, извършена през 2017 година. Наложени са 1 381 785 глоби общо, което с 330 000 повече от миналогодишните. Само за скорост са установени 564 427 нарушения, което с 178 343 повече от тези през минали отчетен годишен период. В доклада бе отбелязано, че с около 30% е завишена събираемостта на глобите, а това се дължи на възможността на полицейските служители да връчват санкциите за нарушение на Закона за движение по пътищата. Най-много пътни инциденти са настъпили през месеците юни, юли, август и септември. А основните причини са нарушения на водачите - неправилни маневри, несъобразена скорост и отнемане на предимство.

Експертите бяха запознати и с функциите на официално създадената Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ към Министерския съвет. Разяснено бе, че тя ще разработва, координира и контролира провеждането на цялостната политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България. Обсъдени бяха и редица мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия през следващата година, за подобряване на безопасността на движението до 2020 година по направления на дейност, както и предложения за финансиране на проекти от фонд „Безопасност на движението“.

Коментари

Задължително поле