163 млн. лв. получава спешна помощ

237 обекта от системата ще бъдат подпомогнати и обновени

Предстои закупуване на 400 нови линейки

Системата за спешната медицинска помощ в България ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 163 млн. лв. Средствата се осигуряват по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. и за отпускането им Министерският съвет даде съгласие ръководителят на управляващия орган на програмата да подпише договор с Министерството на здравеопазването. Документът е за изпълнение на проект “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”.

Средствата ще бъдат разпределени между 237 обекта от системата на спешна помощ в цялата страна и са предназначени за ново строителство, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите и на прилежащото околно пространство. Ще бъдат обновени сградният фонд и оборудването в спешните отделения на лечебни заведения с над 50% държавно участие, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа.

Предстои и дългоочакваното обновление на автопарка като за целта ще бъдат закупени 400 съвременни линейки с оборудване и апаратура, отговарящи на Медицинския стандарт “Спешна медицина” и на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Проектът има за цел да подобри качеството, безопасността и достъпността на медицинската помощ у нас.

Коментари

Задължително поле