Съкращават сроковете за скици и документи от общината в Шумен

Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление устройството на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система Тобел от българската геоинформационна компания Мапекс, съобщават от кметството. Фирмата беше избрана след обявена обществена поръчка през май за оцифряване и инсталиране на софтуер за нуждите на общината. Мапекс беше единственият участник в процедурата по търга, а стойността на поръчката е 69 000 лв. без ДДС. Договорът между Община Шумен и фирмата е в сила от 22 юни 2017 г. Проектът ще бъде реализиран в рамките на шест месеца.

С помощта на новите технологии ще се съкратят сроковете за обслужване на граждани и фирми. Община Шумен ще може по-ефективно да генерира официални удостоверителни документи, като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи. В значителна степен ще бъдат оптимизирани дейностите по направление строителство и екология в общината. Ще се увеличи административният потенциал, като се автоматизират процесите по издаване на документи, а общината ще може да предложи повече и по-качествени електронни услуги на гражданите и бизнеса.

"Чрез подобряване услугите, които общинската администрация предлага, ние целим да ускорим икономическия и инвестиционен процес в града ни и така да стимулираме неговото икономическо развитие", казва кметът на Шумен Любомир Христов.

"Много български градове, в това число и Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един „умен град"", отбелязва Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс.

С въвеждането на интегрираната информационна система общинското ръководство и местна администрация ще имат достъп до актуална, достоверна и комплексна геопространствена информация за прозрачни управленски решения и отчетност, която ще подобри планирането и управлението на територията.

Коментари

Задължително поле