2,26 млн. души изплащат кредити

В информационната система на БНБ са регистрирани 5,433 млн. кредита на обща сума над 75,866 млрд. лв.

Над 75 млрд. лв. е общата сума на заемите на гражданите и бизнеса

Данни за борчовете се осигуряват в реално време

Всеки трети българин има кредит, а много от гражданите изплащат по два и повече заема. Ако не се броят децата и най-възрастните хора, се оказва че от населението в трудоспособна възраст почти всеки втори гражданин има задължения към банка или фирма за бързи кредити.

Към края на 2018 г. в Централния кредитен регистър на БНБ са записани 2,475 млн. кредитополучатели. От тях 2,266 млн. са граждани на страната, 99 хил. са юридически лица, 102 хил. са чуждестранни лица, които нямат ЕГН или ЕИК, а 8 хил. са физически лица със свободни професии, или упражняващи занаятчийска дейност. При положение, че населението на страната е 7 млн. души, се оказва че всеки трети има кредит. Взетите заеми обаче са много повече от броя на кредитополучателите. В края на 2018 г. регистрираните кредити в информационната система на БНБ са 5,433 млн. броя на обща сума над 75,866 млрд. лв. Оказва се, че хората, които са принудени да вземат заем, имат средно поне по два кредита. В много семейства и двамата съпрузи са взели заеми.

Според данните на БНБ, банковите кредити към края на 2018 г. са малко над 3 млн. броя на обща стойност 54,7 млрд. лв. Оказва се, че близо 2,36 млн. броя са отпуснатите заеми от фирми за бързи кредити.

При гражданите, най-голям е делът (61,5%) на тези с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лв. Това са заеми за покриване на неотложни нужди в семейството или евентуално за покупка на кола на старо, а не за по-сериозни инвестиции като в апартамент или обучение в чужбина, за които са необходими доста по-сериозни суми. При фирмите преобладават тези с остатъчен дълг по заемите между 5 хил. и 50 хил. лв. (33,7%). Броят на тези фирми със сравнително малки заеми е най-голям. Но най-съществена роля за кредитния пазар в страната имат големите компании, които взимат заеми за милиони.

Данните за кредитната задлъжнялост на хората и фирмите се използва от банките и другите кредитни институции при преценката дали да отпуснат заем на даден човек или компания. Информацията за заемите се осигурява в реално време и включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по тях за 5 години назад.

 

Според данните на БНБ

Парите в джобовете ни нараснаха с 10%

Парите в джобовете ни нараснаха с над 10%. Към края на 2018 г. парите в обращение (извън касите на БНБ) са 17,325 млрд. лв. За година те са нараснали с 1,62 млрд. лв., или с 10,33%, сочат данните на БНБ. Така тенденцията за повишаване на парите в обращение се запазва.

В края на декември в обращение са 476,6 млн. броя банкноти на стойност 16,9 млрд. лв. За три месеца общата им стойност нарасна с 665,9 млн. лв., а за година се увеличава с 1,56 млрд. лв., или с 10,2%. Банкнотите от 20 и от 50 лв. са най-използвани. В обращение има 141,4 млн. броя банкноти от 20 лв. и близо 131 млн. от 50 лв. Общата стойност на банкнотите от 50 лв. е 6,596 млрд. лв.

Коментари

Задължително поле