436 свободни места за трето класиране за прием на първокласници в Пловдив

436 свободни места са обявени за предстоящото на 4 юли (вторник)  трето класиране за прием на първокласници за учебната 2017/2018 година в общинските училища в Пловдив. В 11 училища всички места вече са запълнени, а в 5 учебни заведения има подадено само по едно свободно място. След анализ на необхванатите след второ класиране деца и възможностите на училищата като налична материална база за третото класиране са обявени допълнителни места чрез разкриване на допълнителни паралелки в две училища в район „Централен“ – в ОУ „Кочо Честеменски“ и СУ „Сввети Паисий Хилендарски“.

След второто класиране вече са записани 3193 деца в общинските училища на града под тепетата. За участие в третото класиране се очакват между 150 и 200 деца - това са некласираните 89 на второ класиране, класираните по желание, различно от първото, които не са се записали, и децата, които са получили отказ от записване, защото не са удостоверили ползвани от тях критерии. Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в третото класиране е 2 юли (неделя) включително. За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училище срокът е 29 юни (четвъртък).

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към третото класиране. В така прехвърлените заявления за 66 деца първо желание е едно от 16-те училища, в които или няма места, или е обявено само по едно свободно място. Затова от общинската администрация препоръчват родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране, защото след третото класиране възможностите за избор на училище ще бъдат по-ограничени. За подаване на нови заявления е необходимо родителите първо да анулират вече подадените.

За класираните и незаписани деца, за отписаните, както и за получилите отказ от записване задължително условие за участие в класирането е подаването на ново заявление.

Коментари

Задължително поле