508 деца от Великотърновска област са напуснали училище през тази учебна година

Общо 508 ученици от Великотърновска област през тази учебна година са напуснали общообразователните училища, от които 430 в основния курс на обучение. Това показват данните на отдел Статистически изследвания в старата столица.

От напусналите училище най-много са учениците, които са заминали в чужбина - над 51%. Напусналите по семейни причини са близо 36%, а тези, които са излезли от класните стаи заради нежелание да учат - 7%. През учебната 2017/2018 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 17 436.

Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни училища са 789 и в професионални гимназии – 766 ученици. В трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са се дипломирали 6 575 души.

Към 1 декември миналата година в региона функционират 74 самостоятелни детски градини с директор, като 41 от тях се намират в градовете и 34 - в селата. Броят на децата, настанени в забавачките е 6639, което е със 793 деца, или с близо 11% по-малко от броя им през учебната 2013/2014 година и с 1.6% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Преподавателският персонал в общообразователните училища наброява 1722 души, или с 4.1% по-малко в сравнение с предходната учебна година. В състава на преподавателския персонал преобладават жените - 84.4% от общия брой на учителите.

Коментари

Задължително поле