52 фирми движат кредитния пазар

Стабилен ръст има при големите заеми, докато при малките се отчита спад.

Заемите над 1 млн. лв. формират 96% от ръста на финансирането за бизнеса

В търговията има най-много заемни средства

Големите компании движат кредитния пазар в страната. През третото тримесечие на годината фирмените заеми за суми над 1 млн. лв. са нараснали с 52 броя и достигат 5188 броя, сочат данните на БНБ. А общата отпусната чрез тези големи заеми сума се увеличава с 603 млн. лв. и достига 25,4 млрд. лв. Тези 52 компании формират 96% от целия ръст на кредитирането за бизнеса. От юли до септември общата сума на фирмените заеми нараства с 627 млн. лв. до 34,45 млрд. лв. Данните показват, че поведението на няколко десетки компании е решаващо за целия кредитен пазар в страната.

Ръст в кредитирането за бизнеса има и при сравнително големите заеми между 500 хил. и 1 млн. лв. При малките заеми за фирми до 25 хил. лв. има спад на годишна база, а тези между 25 хил. и 500 хил. намаляват в рамките на тримесечието. Оказва се, че стабилен ръст има само при големите компании.

Големите заеми за над 1 млн. лв. са на обща стойност 25,4 млрд. лв. и формират 74% от всички фирмени кредити. Най-много такива заеми има в търговията и ремонт на автомобили - 888 броя на стойност 2,98 млрд. лв. На второ място с 623 големи заема е преработващата промишленост. На трето и четвърто място са селското стопанство (281 броя) и строителството (260 броя). Челната петица се допълва от сектора операции с недвижими имоти със 142 броя заеми за над 1 млн. лв.

Като цяло най-много кредити взимат фирмите в търговията и ремонта на коли. Общият обем на заемите за този сектор е 9,4 млрд. лв., или над 27% от всички фирмени кредити. На второ място са кредитите за преработващата промишленост, които са на стойност 8,1 млрд. лв. и формират 23,5% от всички фирми заеми. На трето и четвърто място са заемите за операции с недвижими имоти и за строителството, съответно в размер на 3,3 млрд. и 3 млрд. лв., които заедно формират 18,7% от бизнес кредитите.

Коментари

Задължително поле