67 млн.лева идват от Европа за насърчаване на предприемачеството

Финансиране в размер на 67 млн.лева ще бъде предоставено в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, чиито прием се очаква да стартира до края на годината. Средствата се осигуряват по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - 2014-2020 г., съобщи Весела Омайникова, управител на Областния информационен център.

Настоящата процедура е насочена към микро, малки или средни предприятия, които имат по-малко от две приключени финансови години и са регистрирани след 31 декември 2015 г. - каза пред журналисти Омайникова. Целевата помощ ще се предоставя на фирми, които развиват икономическа дейност в сектори, изведени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия или в сектори, свързани с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства. Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Безвъзмездното финансиране, което се отпуска от Оперативната програмата, е 90 %. Одобрените кандидати ще получат средства за различни дейности, като задължителният елемент са дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

До 200 хил. лева фирмите могат да използват за закупуване на машини и оборудване, за да реализират на пазара своите продукти. Допускат се и разходи за дълготрайни нематериални активи (включително разработване на специализиран софтуер), както и разходи за наем на помещения, материали и консумативи. Част от безвъзмездната помощ предприятията могат да инвестират във външни услуги като структуриране на бизнес модел, изготвяне на оценка на продуктите, разработване на технологии за производство и др., както и за участие в събития, където да представят своите продукти с цел покриване на нови пазари. Друга част от средствата може да се разходват за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, т.е. разходи за персонал, който следва да е нает във връзка с целите на проекта. Това включва, както квалифициран персонал, така и администрация.

Коментари

Задължително поле