719 000 с вдовишка добавка към пенсията

Вдовишката добавка е в размер на 26,5% от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг.

Получават 26,5% от парите на починалия

От 1 юли добавката за чужда помощ и за ветераните се вдигат

Социалната пенсия става 148,71 лева

Малко над 719 хиляди българи получават вдовишка добавка към пенсията си. Това показват данните на Националния осигурителен институт за деветмесечието на миналата година. Близо 639 000 от тях получават парите към пенсията си за старост, а около 70 000 - към инвалидната си пенсия.

Вдовишката добавка е в размер на 26,5% от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг. Когато починалият съпруг не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията, на която починалият е имал право.

Добавките за чужда помощ са 72 177, като почти половината от тях са отпуснати към инвалидни пенсии. 27 870 човека получават и добавка за чужда помощ към пенсията си стаж и възраст, показват още данните на НОИ. Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. От 1 юли 2020 г. социалната пенсия е 141,63 лева или добавката е 106,22 лева на месец.

Увеличение на добавките ще има от 1 юли тази година, след като всички пенсии бъдат индексирани по швейцарското правило. За тези, отпуснати до 31 декември 2020 г., се предвижда увеличението да бъде с 5 на сто. Така социалната пенсия, от която зависи добавката за чужда помощ, ще нарасне от 141,63 на 148,71 лева.

Заради вдигането на социалната пенсия, от 1 юли ще се повиши и добавката за ветераните от войните. Такива са близо 600 пенсионери, които получават по една социална пенсия към основната.

Коментари

Задължително поле