92 младежи от община Полски Тръмбеш се включиха в проект за икономическа активност

92-ма икономически не активни младежи от община Полски Тръмбеш бяха включени в приключилия вече проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”,който се осъществи с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

53 от младежите на възраст до 29 години се включиха и участваха в мотивационно обучение и получиха сертификати. Те придобиха знания и умения за ориентиране на пазара на труда и се адаптираха към неговите изисквания за търсене и избор на подходяща заетост.

Обучението беше насочено към усвояване на умения на подготовка на документи за кандидатстване за работа, усвояване на умения за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, усвояване на умения за успешно представяне пред работодател.

Част от лицата, преминали през мотивационно обучение, преминаха и през професионално обучение по професия „Работник в озеленяването“, специалност "Озеленяване и цветарство„. Продължителност на обучението беше 300 учебни часа, от които 116 теория и 184 часа практика.

Обучиха се 45 броя младежи по професия „Работник в озеленяването“, които получиха свидетелства за придобиване на професионални умения и квалификация. От успешно преминалите обучение младежи, съответно получили документ за обучението, се извърши подбор и се наеха на работа в Община Полски Тръмбеш за срок от шест месеца 40 лица, като работници в озеленяването.

Сключиха се трудови договори с тях за период от шест месеца. Трудовите си задължения младежите осъществяваха в град Полски Тръмбеш и кметствата от общината на подходящи работни места, спрямо уменията и придобитата квалификация по професия „Работник в озеленяването“.

Коментари

Задължително поле