Доходите на домакинствата нараснали с 10% за година, разходите - с 8%

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 592 лв. и нараства с 9.6% спрямо 2018 година.

В същото време домакинствата са изразходвали 6 214 лв. средно на лице, което е със 7.7 % повече в сравнение с 2018 година, съобщиха от НСИ.

Доходът от работна заплата през миналата година е 3 731 лв. и се увеличава с 11.8% спрямо 2018 г., а в сравнение с 2010 г. м- 2 пъти.

Доходите от пенсии за последната година са 1 801 лева. Те нарастват с 9.5% спрямо 2018 г. и с 59.7% в сравнение с 2010 година;

През 2019 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.5%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява с 0.4 процентни пункта през 2019 г. спрямо 2018 г.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.2% от общия разход през 2019 г.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"