Завърши укрепването на свлачището край с. Веслец

Завърши укрепването на свлачището при 62-ри километър на път III-1306, на територията на област Враца, съобщиха от пресслужбата на АПИ.

Общата дължина на възстановената отсечка в землището на село Веслец е 212 метра. Третокласният път е основна пътна връзка на жителите от селата Горно Пещене, Тишевица, Вировско, Върбица и Габаре с областния център Враца. Във възстановяването на участъка са инвестирани близо 406 хил. лв., а средствата са от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Свлачището е укрепено с пилотна система от 108 бр. пилота, с дължина 120 м. Изградена е укрепителна стена с височина 2 м и дължина 120 м, както и система за отводняване от повърхностни и подпочвени води.

Участъкът е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка и ограничителни системи. С реализацията на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката, повишена е безопасността и удобството при пътуване.

Строително-монтажните работи са завършени в срока на договора от 90 календарни дни.

Укрепителните дейности са изпълнени от „ГАРАНТ 90 - ЦОНЕВ и СИЕ“ ООД. Договорът им е за 387 900 лв. с ДДС. Строителнзят надзор е осъществен от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД. Техният договор е за 6 960 лв. с ДДС. Авторският надзор е изпълнен от „БОНДИС“ ООД, а договорът им е за 11 760 лв. с ДДС.

Проектът „Укрепване на свлачище по път III-1306 при км 62+000 „(Кнежа – Искър) – Глава – Койнаре – Чомаковци – Лепица - Габаре – Върбица – Вировско - Тишевица - Горно Пещене – (Враца - Борован), област Враца“ се финансира от Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 406 620 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% - 345 627 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 60 993 лв. с ДДС.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"