Минимум 1 лев на час става нощният труд

Обвързват го с минималната заплата

Тристранката обсъди промените в схемата 60/40

Синдикатите подкрепят мерките на правителството

Допълнителното възнаграждение за нощен труд ще бъде обвързано с минималната работна заплата. Ставката става 0,15% от минималната заплата за всеки отработен час или за част от него, но не по-малко от 1 лв.

Това предвижда промяна в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, която обсъдиха правителството, бизнесът и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 януари 2021 г. Предложението беше подкрепено от синдикатите, докато работодателите подкрепиха увеличение на сумата от 1 лв. на час нощен труд, но не и обвързването на ставката с минималната заплата.

Социалните партньори обсъдиха и промените в мярката 60/40 за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта.

Според измененията размерът на изплащаните компенсации ще бъде 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите вноски за сметка на работодателя за същия месец. Когато фирмата е преустановила дейност, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на заплатата на работника и дължимите вноски за съответния месец. При установено непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Преди това на среща с премиера Бойко Борисов от синдикатите обявиха, че мерките на правителството са работещи и дават резултат.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Адрияна Никифорова

Този уебсайт използва "бисквитки"