Ниските лихви повишават инвестициите в имоти

Полша привлича много капитали

Южна Корея надмина Южна Африка

Полша беше основен приоритет за международните капитали през 2019 г., като нейният дял в общия обем на привлечени инвестиции в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) възлиза на 55%. Чехия остава на второ място с 24%, следвана от Унгария с 13%. Във всички останали държави в региона, реализираните обеми са под стойностите през 2018 г. и 2017 г., показва доклад на консултантска компания за бизнес имоти.

Ниските лихви през миналата година доведоха до ръст на инвестициите в имоти. Нарасналото търсене на подходящи за инвестиция офиси и индустриални имоти доведе до повишаване на цената им, а съответно и до намаляване на доходността от отдаването им под наем. Сегментът на офисите е най-силният двигател на инвестиционната активност, именно той допринася за половината от реализирания обем на вложенията в бизнес обекти.

През миналата година в страните от Централна и Източна Европа нараснаха сделките с хотели. Обемът на инвеститори от Западна Европа е 26% от общите вложения в ЦИЕ. Привлеченият капитал от Азия, по-конкретно от Южна Корея, се е увеличил и е надминал този от Южна Африка.

“Многообразието от източници на капитал е голямо за региона. Очакваме това да продължи с оглед на неговата атрактивност за инвеститорите. Поглеждайки към бъдещето съществуват редица потенциални възможности и предизвикателства, които биха могли да повлияят на пазара на имоти. Все пак забавянето на глобалното икономическо развитие е очаквано, но неговият мащаб не е известен на този етап на експертите. Към момента ситуацията в ЦИЕ изглежда благоприятна, а инвеститорският интерес остава значителен. Очакваме да бъдат налице достатъчно възможности за осигуряване на подходящ инвестиционен продукт”, коментира Кевин Търпин, регионален директор проучвания в консултантската агенция за имоти.

“ЦИЕ продължава да бъде една от най-динамичните и атрактивни инвестиционни дестинации в Европа”, каза Люк Доусън, управляващ директор и ръководител капиталови пазари в компанията.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"