Община Петрич с проект за 8 млн. лева за древния град Хераклея Синтика

Мащабен инфраструктурен проект, свързан с развитието на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика”, подготвя Община Петрич.

Финансирането на проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи” ще бъде по Оперативна Програма „Региони в растеж”.

За обекта е разработена идейна концепция под ръководството на ръководителя на разкопките доц. д-р Людмил Вагалински, включваща реставрация, консервация и социализация. Проектът на Община Петрич има подкрепата на Министерство на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство.

За социализацията и популяризирането на археологическия обект ще се създаде подходяща туристическа инфраструктура, включваща туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка. Ще бъде изграден паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Предвидени са атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата.

Предвижда се също така да се изгради Посетителски център с експозиционна и виртуална зала, където чрез дигитални 3D възстановки и визуализации ще бъде представен един съвременен начин за експониране на археологията, увлекателен за подрастващите. Ще се разработят приложения и интерактивни модели, които да позволяват обекта да се разглежда и от разстояние само през телефон или таблет.

Също така залата ще бъде оборудвана с 3D очила за виртуална реалност, интерактивни маси и табла, гобо протектор, холограмен куб и други, осигуряващи внедряване на съвременни технологии на обекта.

Към идейната концепция и на база заданието е разработен финансов модел на очакваната инвестиция, като в него са заложени финансовите параметри на очакваните разходи и приходи. На база финансовия анализ се определи необходимата обща сума за инвестицията, която възлиза в размер на 8 175 758,90лв.

Усвояването на средствата по програмата започва след 2022 г. Всички проекти по програмата включват безвъзмездно финансиране и дългосрочен нисколихвен заем (20 г.). Очакваните приходи за същия период според разработения бизнес план възлизат на 5 880 000,00лв., която сума като приход от обекта ще бъде от продажба на билети, отдаване под наем на площи и помещения, продажба на сувенири, книги и други туристически продукти, организиране на фестивали и различни мероприятия.

При бъдещо одобрение на проекта на община Петрич, обект Античен град Хераклея Синтика ще се нареди до вече утвърдени и популярни туристически обекти в страната, получили одобрение на проектите си, а именно Перперикон, Казанлъшката гробница, Вила Армира, Крепостта в Хисаря. Това практически ще бъде единственият проект с подобна мащабност за Югозападна България. Освен голяма отговорност в опазването на културното ни наследство, дългосрочните цели на проекта, който Община Петрич разработва, са създаване на подходящ социално – икономически климат за малкия и среден бизнес в сферата на обслужването и туристическите услуги в района. Проектът на Община Петрич е внесен за одобрение.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Светлана Василева, кореспондент на "Труд" в Благоевград

Този уебсайт използва "бисквитки"