„Патриоти за София“: Общината освен икономически трябва да предприеме и социални мерки в условията на криза

Групата „Патриоти за София“ в Столичния общински съвет предлага пакет от икономически, социални и организационни мерки, които Столична община да вземе с оглед на въведеното извънредно положение и очертаващата се криза вследствие от епидемията. Към момента се води диалог с групата на ГЕРБ в СОС с цел постигане на консенсус по различни предложения, които да подпомогнат гражданите и бизнеса.

Председателят на групата Карлос Контрера и заместник-председателят на СОС Борислав Иванов смятат, че освен за икономически мерки паралелно с това общината трябва да въведе и социална такива с цел да помогне на възрастните хора, както и на младите семейства.

Патриотите изразяват становище, че биха подкрепили предлаганите мерки за осигуряване на помощ за засегнати от кризата браншове и бизнеси чрез гаранционния фонд на Столична община, както и замразяване на плащанията за тротоарно право и наеми на засегнати обекти. За целта обаче следва да има ясни и прозрачни критерии.

Отделно от това „Патриоти за София“ предлагат:

- Преоценка на цялостния бюджет на Столична община с цел оптимизация и приоритизиране на проекти в инвестиционната програма и оптимизиране на разходите за оперативна дейност. Инфраструктурни проекти, които към момента не са належащи, да бъдат отложени във времето и средствата да се пренасочат към стимулиране и подкрепа на малкия и средния бизнес, финансиране на общински дейности, които страдат от дефицити (транспорт, социален патронаж, аварийна помощ и превенция).

- Преразглеждане на договорите за сметопочистване, където се отделя огромен обем от бюджета на общината, с цел оптимизиране на разходите и пестене на средства.

- Освобождаване от наем на затворените магазини и сергии по тържищата, в т.ч. и наемателите по договори със столичните райони, както и тези, които функционират в момента и продават предимно българска хранителна продукция, за срока на извънредното положение

- Да се осигури по-голям процент отстъпка при заплащане на местни данъци и такси за срока на извънредното положение – с цел да се осигурят постъпления към бюджета на столицата.

- Да се преразгледат и да се стопират всички проектни инвестиции като идейни предложения.

- Преразглеждане на функционалностите на звена към Столична община - да се пренасочат като човешки ресурс в друг сектор.

Социални мерки, свързани с превенция от изпадане на определени групи от хора в кризисни ситуации:

- Отваряне на детските кухни и разнасяне по домовете или вземане на място на храна за новородени и малки деца. Мотив: Порционът на едно малко дете е много малък и трябва да е разнообразен. Не може да се очаква едно домакинство да готви толкова различна храна в малки порции. Това може да се проконтролира и да е в помощ на младите семейства, които са затворени в тази ситуация.

- Социалните дейности – като топлата кухня, които функционират предимно зимните месеци да функционират и сега и да осигуряват топъл обяд на крайно нуждаещите се, които са предимно възрастни хора с ниски доходи и без възможност да получат грижа от свои сродници.

- Отделяне на целеви средства за дирекция „Здравеопазване“ за провеждане на разяснителна кампания за мерките за безопасност.

- Достъп на родилки за женски консултации до общинските болници.

- Забрана за движението на каруците.

- Създаване на КПП на вход-изход на цигански махали.

Отделно от това Патриотите считат, че следва да бъде поискана държавна помощ за сектори от общинската отговорност, които не могат да спрат да функционират, но трупат загуби въпреки оптимизацията. Така например се предлага отправяне на официално искане към Министерски съвет и МФ за предоставяне на финансови компенсации за обществения транспорт. Друго предложение е отправяне на официално искане Министерският съвет да отпусне безвъзмездно на Столична община горива от Държавния резерв за нуждите на Аварийна помощ и превенция, за Социален патронаж и за работата на общинските и районни администрации.

Карлос Контрера и Борислав Иванов посочват, че това са една част от възможните мерки, като с развитието на ситуацията най-вероятно ще следва да се обсъдят и други. Тъй като процесът е динамичен, не са изключени и спешни мерки, които вероятно няма да бъдат особено популярни. Групата „Патриоти за София“ е категорична, че освен за кризисни мерки следва да започне и разговорът за общинската политика след отмяна на извънредното положение. Тогава Общината ще трябва да решава комплексно тежки въпроси, свързани с оцеляването на общинската икономика и проблемите на гражданите.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"