Учебната година във ВТУ ще приключи дистанционно, администрацията ще работи от 4 май

Със своя заповед ректорът проф.Христо Бонджолов регламентира провеждането на изпитните сесии

Ректорът на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ проф.Христо Бонджолов със заповед внесе яснота как ще приключи учебната година и как ще се проведат изпитните сесии във вуза.

Учебните занятия до края на летния семестър на учебната 2019-2020 г. ще се осъществяват електронно. Редовната изпитна сесия за студентите в задочна форма на обучение след средно образование ще бъде удължена до 17 май, с изключение на студентите от спец. „Право” – задочно обучение, за които редовната изпитна сесия се удължава до 21 юни.

Поправителната изпитна сесия за студентите в задочна форма на обучение след средно образование ще се проведе по утвърдения график от 1 до 14 юни, с изключение на студентите от спец. „Право” – задочно обучение, за които поправителната изпитна сесия трябва да се проведе едновременно със студентите от редовна форма на обучение от 22 юни до 5 юли.

Редовната изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение след средно образование ще се проведе по утвърдения график от 1 до 21 юни, а поправителната изпитна сесия ще бъде удължена от 22 юни до 5 юли.

Провеждането на държавните (практико-приложни) изпити на студентите и специализантите, които придобиват професионална квалификация „учител“, се осъществява съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет, Приложение 2. Процедура за електронно (с отдалечен достъп) провеждане на практическата подготовка и на държавните (практико-приложни) изпити на студентите, които придобиват професионална квалификация „учител“ в ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и Център по квалификация във ВТУ и трябва да приключи до 15 юни.

Първата държавна изпитна сесия за всички специалности ще бъде удължена от 22 юни до 15 юли, а за специалност „Право” втората държавна изпитна сесия ще се проведе от 1 юни до 31 юли.

Полагането на изпитите/текущите оценки от студентите в редовна, в задочна и в дистанционна форма на обучение ще се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника, посочен в т.1 от тази заповед, с изключение на студентите от спец. „Право”, за които изпитите се провеждат присъствено, а при невъзможност – електронно (с отдалечен достъп).

Полагането на изпитите/текущите оценки от студентите във Филиала в гр. Враца и в Педагогическия колеж в гр. Плевен ще се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника, посочен в т.1 от тази заповед.

Приемането на заявления за явяване на кандидатстудентските изпити ще се извършва само по електронен път чрез системата e-прием до 29 май.

До края на юни се преустановят всички масови мероприятия, провеждани във Великотърновския университет, в Педагогическия колеж в гр. Плевен и във Филиала в гр. Враца, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви и др.

Считано от 4 май, ще бъдат отворени всички административни сгради на Великотърновския университет, на Филиала във Враца и на Педагогическия колеж в Плевен, като се възстанови присъствената работа на общата, специализираната администрация и помощния персонал при спазване на предписаните санитарно-хигиенни мерки.

Ректорът забранява всякакви командировки и служебни пътувания в чужбина, както и приемането на чуждестранни преподаватели и студенти до края на юни.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"