Коя банка дава най-високи лихви и какво е важно да знаем, ако търсим по-висока доходност?

Всеки човек желае да осигури висока доходност за спестяванията си. Но малцина са тези, които успяват да я постигнат в условията на все по-падащи лихви. По последни данни на Българска Народна Банка (към август 2015 г.), средният годишен лихвен процент в страната по новооткритите левови депозити вече е в размер на 1.47%.

Спадът на лихвеният процент по депозитите води своето начало от 2008-2009 година насам, когато можехме да намерим лихви по депозити от порядъка на приблизително 8%. ( графика 1)

В настоящия момент обаче, както става ясно от графиката по-горе, ситуацията е различна. Нещо повече, стартиралата програма за покупка на активи на Европейската Централна Банка допринася за затвърждаване на негативната тенденция, що се отнася до лихвите у нас и в Европа през следващите години.

Конкретните лихвени условия, които текущо предлагат 5-те водещи банки по активи (по данни на БНБ към юли 2015г.) пред спестяванията ни, обаче се различават драстично. (таблица 1)

Първа Инвестиционна Банка изпъква с 1.60% лихва по 12-месечния си срочен депозит, спрямо аналози в страната, но дори тази лихва е недостатъчна за хората, които желаят да постигнат нещо повече за финансите си напред във времето.

Кои 3 неща трябва да имаме предвид, ако целим да увеличим спестяванията си занапред в условията на спадащи лихви:

1.Средната за света инфлация на година в дългосрочен план е приблизително 3% и спестяването в депозити при лихви под 2% не ни помага да получим реална доходност и да се справим с обезценяването на парите във времето.

2. Най-добре представящите се активи в дългосрочен план са акциите.

(графика 2)

Ако целим постигане на по-висока доходност занапред, част от спестяванията ни трябва да е инвестирана в акции.

3.Както казва най-богатият инвеститор в света в свое интервю за TheStreet.com - Уорън Бъфет – най-доброто решение, което може да вземе обикновеният човек за спестяванията си, е да инвестира регулярно всеки месец във фонд, който задължително включва в себе си и акции, през следващите 10-20 или 30 години.
За да научите повече за това как можете да спестявате в инвестиционен фонд, управляван от най-голямото управляващо дружество във Великобритания, Schroders, дори със сумата от 100 лева на месец и да се стремите към доходност от 4-7% на година в дългосрочен план, разгледайте специално създадения за тази цел продукт - Спестовен план „Устойчив растеж“.

 

Коментари

Задължително поле