Край на проблемите с водата в „Аспарухово“

Реконструкция на главния водопровод ще избави от проблемите с водата варненските квартали „Аспарухово и „Галата“, прилежащото село Звездица, селищните образувания „Боровец-юг“ и „Прибой“. Амортизираното съоръжение снабдява с вода около 60 000 абонати, включително и Южна промишлена зона, където са концентрирани големи производствени мощности и пожароопасни обекти с висока степен на риск.

Реконструкцията предвижда изграждане на нова част на водопровода под транспортните артерии на града – трасето пресича перпендикулярно бул. “Девня“ и множество жп линии в района на Аспаруховия мост.
Главният водопровод за Аспарухово е бил изграден по време на строителството на моста през 1976 г. Под жп линиите той е разположен в стоманобетонова галерия с дължина около 250 м, която обаче не е била правилно изпълнена, вследствие на което в отделни участъци няма техническа възможност за отстраняване на аварии. Заради това в момента голяма част от водопровода е силно корозирал от течове по цялата дължина.

Строителството на новата част на водопровода се извършва с хоризонтално сондиране на две успоредни обсадни стоманени тръби ф 820, в които ще се монтират две полиетиленови тръби ф 630. От двете страни на участъка ще има входна и изходна кранови шахти. Стойността на строежа е 2,7 млн. лв., осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство по програма "Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация". Изпълнител е ВиК-Варна, а срокът на реализация е до края на годината.

Коментари

Задължително поле