Парламентът прие на първо четене данък "уикенд"

Със 102 гласа „за", 33 „против" и 27 „въздържал се" депутатите приеха на първо четене закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет. Част от приетия законопроект е т.нар. „данък уикенд", според който с ДДС ще се облага всяко имущество, което собственикът на дадена фирма или работещите в нея използват за лични цели.

Разглеждайки три законопроекта наведнъж, депутатите приеха спорните текстове в Закона за корпоративното подоходно облагане, които сериозно ще затруднят бизнеса.
Ако новите текстове минат и на второ четене, вече държавата ще възстановява само 70% от данък добавена стойност на фирмените автомобили, а не както е в момента – цялото ДДС.

Аргументът на Владислав Горанов е, че някои автомобили, които са собственост на компании, не се използват само за фирмени нужди, защото се карат и през уикенда.
Истината е обаче, че е много трудно да се докаже един автомобил кога се използва за лични, или служебни нужди. Някои от критиците на идеята на Горанов дават следния пример – колата се използва, за да отиде служителят на обяд с клиент – това служебна нужда ли е, или е личен разход. Още повече, че отчитането колко километра са минати със служебна и колко – с лична цел, ще става изключително трудно и по всяка вероятност ще завиши разходите на фирмите за счетоводство, особено на по-малките, които имат един счетоводител.

Идеята за данък „уикенд” породи друго искане. Представителите на властта също да се обложат с вид данък „уикенд” и да нямат право да използват колите на НСО събота и неделя. Дори депутатите от управляваща коалиция не бяха съгласни с поправките и част от тях гласуваха против.

С приетите промени се намалява и прагът за плащания в брой. Прагът се намалява от 15 000 лева на 5000 лева, като ограничението ще се прилага и в случаите на плащане в чужда валута.

Коментари

Задължително поле