99 чиновници уличени в конфликт на интереси

99 чиновници са уличени от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) за 4 г., откакто действа нова централизирана система. Това отчете председателят ѝ Николай Николов вчера на среща със съдии и представители на централната и местната власт. Той отбеляза, че за същото време комисията наложила санкции за 1 898 776 лв. В хазната са влезли засега 261 702 лв., тъй като има висящи дела.

Парите са само един от показателите за ефективността на новата система, каза Николов. Откакто тя действа, са образувани 1480 производства за 1800 лица на публични длъжности. 1394 от тях са приключили. За първи път имало влязло в сила решение за използване на служебна информация. То било за служителка, ръководила одитен екип, която при проверка в една администрация разбрала, че разбрала, че в нея има вакантно място. От тази информация се възползвала дъщеря ѝ.

Нa срещата Николов отново постави проблема с непълния състав на комисията. От повече от 2 години в нея работят само трима комисари, тъй като парламентът не е попълнил състава ѝ с още двама. По закон обаче решенията на КПУКИ се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове, т.е. с 3 гласа и в настоящата ситуация на практика се изисква единодушие, за да има произнасяне. Затова в 33 случая комисията не е успяла да вземе решение, тъй като не е формирано мнозинство.

Общо 8000 новоизбрани кметове и общински съветници трябва да подадат декларации, съобщи шефът на КПУКИ. Той припомни, че през 2012 г. едва 3000 представители на местната власт са подали декларации. За да не се повтори тази ситуация, КПУКИ и Националното сдружение на общините е издало наръчник. Комисията отговаряла на различни на въпроси като например: "Става дума за предварителни питания като: "Избраха ме за кмет, а съпругата ми работи в общината. Да я уволнявам ли?", разказа Николов и подчерта че превенцията е най-важната част от тяхната работа.

Колегите му следели внимателно регистрите с декларациите за конфликт на интереси и това дали на сайтовете на институциите се публикуват имената на санкционираните. „Целта не е човекът да бъде унизен, а да се превъзпита“, заяви ръководителят на комисията.

Коментари

Задължително поле