Плевнелиев представя България на Конференцията на ООН по изменение на климата

Президентът Росен Плевнелиев ще представи позицията на България на 21-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе в Париж.

В рамките на форума се очаква да бъде сключено глобално, правно обвързващо споразумение, което да обедини усилията на отделните държави за ограничаване на нарастването на нивото на средната температура в света в рамките на 20 С.

Очаква се президентът да се изкаже около 16 ч. българско време

Очаквайте подробности

Коментари

Задължително поле