Благоевград на предпоследно място по заплати

И през третото тримесечие на тази година област Благоевград е на предпоследно място в страната по средна брутна работна заплата. Тя е намаляла с 0,3% до 606 лева. За обществения сектор тя е 770 лв., а за частния - 557 лв. Има увеличение обаче с 3,9% в сравнение със съответния период през 2014 г.

Само в област Видин получават по-ниско заплащане - 593 лева. Най-високи са възнагражденията в София (столица) - 1193 лв., Враца - 871 лв. и Стара Загора - 870 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Пиринския край към края на септември намаляват с 0.9%

Спрямо края на второто тримесечие наетите лица в частния сектор намаляват с 1.7% , докато в обществения сектор броят им се увеличава с 2.1%.

В края на септември в сравнение със същия период на предходната година общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1,9% . В частния сектор намалението е с 2.1% , а в обществения сектор с 0.9% .

Коментари

Задължително поле