Детските добавки, отпуснати преди 28 юли 2015 г., трябва да получат нова преценка

Всички семейства с получени месечни помощи за отглеждане на дете в периода 1 март - 28 юли 2015 г. трябва по график да посетят службите за социално подпомагане тази година и да декларират дали отговарят на новите условия за изплащане на средствата, предаде БНР.

До края на януари социалните служители трябва посетят тези, на които е отпусната помощ от 1 март.

От 28 юли миналата година са в сила промени в Закона за социалното подпомагане, с които се затегна режимът за получаване на месечните детски добавки. Според промените родителите, които живеят на един и същ адрес и са без сключен граждански брак, също се разглеждат като семейство.

Детските добавки за бедни родители се отпускат за срок от 12 месеца.

Информация и декларации няма да подават само семействата на деца с увреждания и приемните родители.

Коментари

Задължително поле