Все повече българи искат да върнат коледните си подаръци

Как да върнат нежеланите коледни подаръци, това питат все повече потребители Комисията за защита на потребителите. Другата част от обажданията по празниците е била как да се предяви рекламация за дефектна стока.

Законът не дава непременно право да върнем стока, купена от търговската мрежа, уточни председателят на комисията Димитър Маргаритов.

Под влияние на различни добри практики, които се възприемат все по-често от нашите търговци, вече могат да бъдат забелязани и такива случаи. Разбира се, интензитетът не е такъв, какъвто е в най-развитите пазари, но може би защото у нас и стокооборотът не е на това равнище, допълва той.

Възможността за връщане на закупена стока, а именно - когато това става при онлайн търговията, където по закон в 14-дневен срок можете да върнете покупка, само защото не ви харесва, също ще допринесе за това търговците, които работят на пазара, да възприемат все по-често тази добра практика. Такива са и нашите наблюдения в последно време от това, което се случва на пазара, коментира Маргаритов.

Все повече стават търговците, които предлагат замяна, предоставяне на ваучери на съответната стойност или връщане на парите за закупена от търговската мрежа стока, която по-късно не е харесала на потребителя. Ако обаче е бил поет подобен ангажимент, а впоследствие не е изпълнен, това би било нелоялна практика, която подлежи на санкция.

Маргаритов потвърди, че от следващата седмица започват работа новите секторни помирителни комисии към КЗП, които се създават в областите енергетика, ВиК, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови услуги. Тяхната задача ще бъде да решават безплатно и бързо спорове между потребители и търговци, като целта е да се избегне съдебната фаза.

"Ние сме институционализирали комисиите, вече е определен техният състав, министърът на икономиката е утвърдил и Правилник за тяхната дейност. В случай че потребителите са станали жертва на някакво нарушение и не са успели да решат спора с търговеца, могат чрез КЗП да го отнесат към съответната помирителна комисия. Когато страните са сключили помирително споразумение и когато поискат от съда просто да го потвърди, а това е един значително и по-евтин, и по-бърз процес, тогава то вече има и изпълнителна сила и никой не може по никакъв начин да го оспорва.

Коментари

Задължително поле