И Райфайзенбанк очаква забавяне на икономиката ни

През 2015 г. икономиката ни ще нарасне с 2.7%, а през 2016 ще има по-нисък ръст от 2.1%, показва прогнозата на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

„През следващото тримесечие, слабото евро също ще окаже влияние върху ръста на експорта. От друга страна, потреблението ще продължи плавно да нараства, стимулирано от спадащите лихви по депозитите, докато ръстът при инвестициите ще е донякъде затруднен от недостатъчния капацитет за усвояване на еврофондове", коментира икономическият анализатор на банката Емил Калчев.

Анализаторът отчита, че и през третото тримесечие на 2015 г. външното търсене отново бе важен фактор на икономическия растеж. От компонентите на БВП износът нарасна с 4.3%, а вносът - с 2.3%, което бе над нивата на прираст и на експорта, и на импорта от третото тримесечие на 2014 г., най-вече заради слабото евро. За периода инвестициите се увеличиха с 1.2%, а потреблението - с 1.8%.

От страна на производството през третото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаше индустрията, следвана от сектора на услугите и селското стопанство.
„Очаквано в сектора на услугите водещ принос имаха търговията и ремонтът на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството, следвани от операциите с недвижими имоти, което отразява случилото се в този сектор през тримесечието - активен туристически сезон, повече покупки на недвижими имоти и автомобили, стимулирани от ниските лихви по депозитите и донякъде от несигурността около бъдещето на еврото - спадането на стойността му спрямо американския долар, финансовата криза в Гърция и бежанската вълна", допълни Калчев.

В края на октомври 2015 г. салдото на текущата сметка на платежния баланс бе отрицателно в размер на 68.0 млн. евро, при дефицит от 94.3 млн. евро за октомври 2014 г. На годишна база износът на стоки премина в положителен, като ръстът му достигна 5.2% през октомври според данните на БНБ. Вносът също нарасна, но по-бавно - с 4.5%. „Тази динамика доведе до леко свиване на дефицита по търговския баланс до 187.4 млн. евро, което е само с 5.2 млн. евро по-малко от дефицита за октомври 2014 г", обясни Калчев.

Коментари

Задължително поле