За първи път жена стана ректор на Русенския университет

За първи път жена стана ректор в в 70-годишната история на Русенския университет. Проф. Велизара Пенчева събра най-много гласове сред останалите трима кандидати за академичния пост.

В тайното гласуване участваха 277 членове на Общото събрание, от които 221 хабилитирани преподаватели, 45 студенти и докторанти, трима представители на администрацията и 8 нехабилитирани преподаватели по факултети.

Досегашният зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение беше номиниран от катедра „Транспорт", като кандидатурата му беше подкрепена от катедра „Педагогика, психология и история" и от факултетния съвет на Факултета по обществено здраве и здравни грижи.

Мястото си оспорваха още зам.-ректорът по учебната работа проф. Михаил Илиев, деканът на Транспортния факултет проф. Росен Иванов и преподавателят от факултет Бизнес и менджмънт проф. Красимир Ениманев.

Вече бившият ректор проф. чл.кор. Христо Белоев изкара два мандата и вече не може да се кандидатира. След местните избори той беше избран единодушно за председател на новия Общински съвет в крайдунавския град.

Проф. Велизара Пенчева е завършила Математическата гимназия във Враца и специалността „Автомобилен транспорт, трактори и кари“ в РУ. След дипломирането си тя специализира приложна математика в Техническия университет в София,а през 1980 г. се връща в РУ като асистент по математика във Факултета за чуждестранни студенти.

Проф. Пенчева защитава докторска степен, а по-късно става доцент и професор в катедра "Транспорт". Преподава по дисциплини, свързани с превозната дейност в транспорта, технологиите на превозване, логистиката, иновации в транспорта и транспортните системи, взаимодействие на видовете транспорт.

Коментари

Задължително поле