9,3 млн. лв. глоби за фирми нарушители

Глоби за 9,3 млн. лв. са наложили трудовите инспектори на некоректни фирми през 2015 г. според статистиката на Главната инспекция по труда. Това е сумата от влезлите в сила наказателни постановления. Спрямо 2014 г. общият размер на санкциите е намалял с 2,2 млн. лв., или с 19%. Една от причините за понижението са, че през 2015 г. са проверени по-малко предприятия. Броят на установените нарушения също е спаднал.

През миналата година трудовите полицаи са инспектирали дейността на 39 272 предприятия, в които са работили над 1,5 млн. души. Близо две трети от фирмите са били с по-малко от 10 души персонал. При проверките са разкрити 222 245 нарушения на трудовото законодателство и Закона за насърчаване на заетостта. Трудовите инспектори са затворили 615 машини и работни места. По закон те имат това правомощие, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труд застрашават живота и здравето на хората.

Инспекторите са отстранили от работа 114 души. Според Кодекса на труда това наказание се прилага в случай, че работниците не са имали необходимата правоспособност или не са били запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. От работа се отстраняват и непълнолетни, които не са имали разрешително да се трудят.

През миналата година Главната инспекция по труда е разрешила на 2605 деца да работят. Спрямо 2014 г. броят им се е увеличил с 600, което прави близо 30% ръст.

56 са загинали на работа при злополуки

Най-много трудови злополуки са станали в сухопътния транспорт, търговията на дребно, добива на метални руди. Това показва анализът на Главната инспекция по труда. През януари-септември 2015 г. по време на работа са пострадали 1758 души. Спрямо предходната година броят им се е увеличил с 42-ма. При инциденти при работа са загинали 56 души - с петима по-малко спрямо 2014 г. Най-често до смъртни случаи се стига след премазване, падане от височина, токов удар.

Основните причини за нарушаване на трудовото законодателство и правилата за безопасност при работа са непознаването на законите и липсата на квалифициран персонал.

Коментари

Задължително поле