Над 1,7 милиона лева стари данъци събира община Шумен

Данъчната кампания за събиране на местни налози и такси в Шумен стартира от вторник и всеки може да ги плати на три каси в общината и две изнесени гишета в кварталите "Дивядово" и "Боян Българанов". Новост от тази година е, че ако имаш неплатени данъци за предходни години първо трябва да погасиш тях и едва тогава можеш да внесеш текущото си задължение, съобщи Илиана Симеонова, началник на отдел "Местни данъци и такси". Така е според промените в Данъчно-процесуалния кодекс - задълженията се погасяват по реда на възникването, започва се от най-старото.

Към 1 млн.лв. борч към общината имат данъчно задължени лица за периода 2010-2015 г. За други 774 000 лв. от още по-стар период пък, общината е започнала действия по събиране и също смята, че шуменци ще бъдат така коректни да ги внесат в хазната. Общината отдавна изпраща покани за доброволно плащане на хора с дълг на 500 лв. и повечето плащат, за да не се стига до съдия изпълнител. Въпреки това м.г. са били образувани 307 изпълнителни дела, съобщиха от общината.

Общинските данъчни подготвят 62 000 писма до гражданите, в които ще бъдат вписани текущите данъчни задължения /няма промяна в ставките б.а./, както и неплатени за минали години. Шуменци ще ги получат до 1 март, а плащане до 30 април гарантира 5% отстъпка.

Общината отчита добра дънчна събираемост през м.г. - 13,837 млн.лв. или 96% изпълнение спрямо планираните средства, съобщи зам.кметът по финанси Татяна Костова. Преизпълнение 114% има при данъка за придобиване на имущество, от който са събрани над 2,326 млн.лв. 108% е изпълнението на приходите от данък МПС, а 93% са постъпленията от данъка върху недвижимите имоти - събрани са над 2,824 млн.лв. От такса битови отпадъци приходите са 5 652 173 лв. или 87% изпълнение. От патентен данък в община Шумен са влезли 140 633 лв. От туристически данък са събрани 35 297 лв, което е 1% над очакваното.

Снимка Авторът

Коментари

Задължително поле