Търсят пари за бюлетина на сънародниците ни в Босилеград

Издаването на дългогодишния бюлетин на сънародниците ни в Босилеград за т.г. е под въпрос поради фенансова неосигуреност, казаха от екипа на културноинформационния център /КИЦ/ на българите там. Необходими са около 10 хил. лева.

Бюлетинът излиза в тираж 800 броя, разходите за един екземпляр са по 1 евро. По план излизат 6 книжки през годината, като предпечатната подготовка и отпечатването стават в Ниш. Продажната цена на изданието е 100 динара за книжка, около 80 евроцента, но издателите не разчитат на ръчната продажба.

"Последните две години успяхме да излизаме, след като спечелихме проект на културното министерство на Сърбия и осигурихме минималните средства. Сега обаче няма никакви индикации, че пак ще се класираме по някоя програма", отбеляза шефът на КИЦ-а и главен редактор на бюлетина Иван Николов.

50 бр. от изданието разпространява безплатно в Кюстендил дружеството "Св.св.Кирил и Методий". Лидерът на организацията Анани Константинов също е загрижен по оцеляването на бюлетина в Босилеград. Ще поискаме общината в Кюстендил да им помогне, редно е", коментира Константинов.

Коментари

Задължително поле