Москов праща в историята досегашната ТЕЛК

На среща със синдикалисти и работодатели здравният министър Петър Москов представи в аванс основната рамка на новата система за отпускане на инвалидни пенсии, като детайлите по идеята на правителството ще станат ясни в четвъртък.

ТЕЛК като обособена комисия се разпада, а експертизите стават две - медицинска и социална, обясни Москов. По думите му системата ще бъде върната към смисъла си - да бъде реинтегрираща, а не отхвърляща.

Новият модел ще има следния принцип: до седмица след приключване на лечението след инвалидизация лекар експерт ще предостави експертиза за степента и вида на увреждането.

До сега това се извършваше от ТЕЛК комисиите, а лекарите в тях нямаха право да работят другаде. Така масово медиците не искаха да поемат тази работа и в много населени места няма сформирани комисии.
За Москов това е нон сенс практика. Затова с колегата си Ивайло Калфин ще предложат на обществено обсъждане оценката да се прави от местни лекари с нужния стаж, специализация и държавен сертификат.

Така медиците могат да работят спокойно в болници и да имат време за прием по ТЕЛК. За това допълнително задължение те ще бъдат допълнително възнаграждавани. Ако увреждането засяга повече от един орган, експертизата ще се готви от комисия медици, а не само от един лекар.

Веднъж готови с медицинската експертиза, те ще я изпращат по електронен път до социалната комисия. Така хората няма да трябва да чакат за документацията.

Социалната комисия пък ще решава на база увреждането и работното място на инвалида какви мерки трябва да бъдат приложени за ресоциализация и какви помощи да бъдат отпуснати.

Ако инвалидът се върне на работа със същото заплащане като преди травмата, помощите спират. Инвалидните добавки обаче остават, ако заплатата е по-ниска от преди.
Според Москов ще има промяна и във функцията на НЕЛК - ще бъде методическа и контролна.

С новата предлагана система министърът обещава:
- облекчен достъп
- ясни критерии
- ускорена процедура
- обективни индивидуални мерки

След общественото обсъждане правителството си е поставило за цел да внесе за обсъждане в Народното събрание до лятото всички нужни законови промени.

Коментари

Задължително поле