Приеха балансиран бюджет със запазване на данъчните нива в Търговище

37 982 963 лв. е финансовата рамка на бюджета на община Търговище.

Това гласуваха общинските съветници в четвъртък.

Преходният остатък, формиран чрез добра финансова дисциплина, е над 4,8 млн. лв. 

60% от бюджета се формира от трансфер от централния бюджет в размер на над 23,1 млн. лв. Местните приходи са разчетени на над 10,8 млн. лв. Близо 1/3 от тях трябва да дойдат от имуществени и други данъци. От такси се чакат 4,4 млн. лв., а от собствеността към 1,5 млн. лв. Очакваните средства от продажба на общинска собственост са близо 280 000 лв.

По отношение на разходите най-много пари ще отидат в сферата на образованието, за където са предвидени 16,7 млн. лв. От тях 2,3 млн .лв. са дофинансиране с местни приходи, а останалите са от държавата.

За почистване, поддържане на депото за битови отпадъци и благоустройствени дейности са предвидени 4,2 млн. лв.

Капиталовата програма на община Търговище за 2016г. е на стойност близо 3,5 млн. лв.

От целеви средства от държавата идват 1,4 млн. лв. Останалите са местни приходи.

Съветниците обявиха, че приемат балансиран и консервативен бюджет при запазване на досегашните нива на местните данъци и такси.

Коментари

Задължително поле