МВР даде почивна станция на синдикат

Сдружение “Синдикат на служителите в МВР” получи сграда с прилежащ терен от 888 кв. м в село Рибарица, област Ловеч. Синдикалистите могат да ползват почивната станция, без да имат право да я преотстъпват на трети лица или да въртят икономическа дейност.

Имотът, чиито права за управление досега са били предоставени на МВР за нуждите на областната дирекция в Ловеч, е с отпаднала необходимост за ведомството. Синдикалната организация ще го използва за реализиране на регламентирани в устава й цели, включително за провеждане на обучение на нейни членове.

С друго решение Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост, за частна и го апортира в капитала на “Специализирана болница за активно лечение по травматология “Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД. Имотът се намира в столичния район “Изгрев”.

Коментари

Задължително поле