Шуменци девети по заплати

Работещите в Шуменско получават средно възнаграждение по-ниско от това за страната и за декември то е било 785 лв., съобщават от териториалното статистичeско бюро. Това нарежда областта на девето място в страната. Най-високо платени са работещите в област София – 1 262 лв., а с най-зле в област Видин – 633 лв.

През четвъртото тримесечие на м.г. с най-добро средно възнаграждение в региона са били наетите лица в сферата на Финансовите и застрахователните дейности, където заплатите достигат 1 843 лв. Най-ниско платени са заетите в хотелиерство и ресторантьорство – 382 лв.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен през декември са 40 782 души. Това е по-малко с 1 412 човека спрямо септември. Отлив на заети е регистриран в дванадесет икономически дейности, като най-висок е в "административни и спомагателни дейности", в "култура, спорт и развлечения" и в "селско, горско и рибно стопанство".

По брой работещи Шуменско е на 13-то място. Първа пак е столицата с 715,9 хил. души, а на другия полюс е Видин с 15,5 хиляди.

Коментари

Задължително поле