310 000 лв. разлика между оферти към НЗОК за софтуеъра за пръстовия идентификатор

Налага се обосновка за ниската цена

310 000 лв. е разликата в офертите на двете фирми, кандидатствали за обществената поръчка на НЗОК за изграждане на софтуера за електронния идентификатор, станал популярен като пръстов отпечатък. От касата съобщиха, че едната компания иска да изгради системата за 398 000 лв. без ДДС, а другата - за 88 000 лв. без ДДС. Двете предложения отвори вчера петчетленна комисия за търга (3-ма от членовете са от НЗОК, а другите - външни експерти).

Според закона, когато разликата в офертите е повече от 20%, комисията изисква обосновка на далия по-ниската стойност. Ако не я приеме, може да го отстрани.

Компанията със скъпата оферта предлага в оследствие да продава четците на биометрични данни за 239 лв. без ДДС (те трябва да са от същата компания, за да има връзка със софтуера й), а другата - срещу 190 лв. без ДДС.

Коя от двете фирми ще спечели парите на НЗОК ще се разбере в края на месеца.

Коментари

Задължително поле