Ревизорите спипаха Марин Райков, Светльо Витков, Надежда Нейнски, Гого Лозанов – не декларирали пари и имоти

Бившият служебен премиер и сегашен посланик в Рим Марин Райков, шефът на СЕМ Гого Лозанов, бившият председател на парламента и настоящ депутат от Реформаторския блок Борислав Великов, колегата му от БСП Жельо Бойчев – това са само част от публичните личности, които са спипани от Сметната палата, защото не са декларирали имущество или пари в годишните си декларации.

От ведомството съобщиха, че общо провинилите се са 278 души. Среда тях са и лидерът на партия „Глас народен“ Светьло Витков, посланикът ни в Катар Метин Казак, посланичката ни в Анкара Надежда Нейнски.

Списъкът се допълва от още депутати, заместник-кметове, шефове на ведомства и може да го видите ТУК.

Ето и по-интересните имена от списъка:

Алексанъдър Кирилов Лукаров, зам.кмет на столичния район „Младост: Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на употребяван лек автомобил.

Борислав Любенов Великов, депутат от РБ: Не е декларирал учредено право на ползване върху апартамент с площ 123,350 кв.м. и гараж с площ 16,310 кв.м. в гр. София.

Боряна Георгиева Пенчева, член на УС на БНБ: Не е декларирала доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 19 550 лв.

Боян Асенов Биолчев, председател на Национална агенция за оценяване и акредитация: Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 512 лв.

Велислав Величков Минеков, член на ръководството на ДБГ: Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 887 лв., както и данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 101 лв. и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 11 668 лв.

Георги Лозанов Георгиев, председател на СЕМ: Не е декларирал данни за съпругата - придобиване чрез дарение на апартамент с площ 129 кв.м. в гр. София.

Гюнай Хюсмен Хюсмен, депутат от ДПС: Не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество "ТРИЛОВ" ООД, гр. Исперих.

Жасмина Желязкова Мирчева – Сиракова, началник на кабинет на социалното ведомство: Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 21 625 лв., доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 41 551 лв., както и лизингово задължение за придобиване на лек автомобил "ХОНДА ЦРВ".

Жельо Иванов Бойчев, депутат от БСП: Не е декларирал доходи от прехвърляне на права или имущество в размер на 1 891 лв., както и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 13 342 лв.

Иван Димитров Стамболов, от ръководството на ДБГ: Подал уведомление. Не е декларирал за себе си и съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 22 337 лв.

Лъчезар Йорданов Петков, МВнР - Посолство на Р България - Прага, Чешка Република: Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 1 080 лв. и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 5 548 лв.

Лъчезар Крумов Костов, шеф на Агенцията за ядрено регулиране: Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 106 лв., както и данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 21 000 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2 106 лв.

Маргарита Иванова Златарева – Русева, зам.-шеф на ЦИК: Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на 1/2 ид.ч. от апартамент с площ - 135 кв.м. и магазин - 73,12 кв.м., както и 1/10 ид.ч. от урегулиран поземлен имот - 365 кв.м. с построените в него едноетажна сграда с 4 броя магазини с площ - 142 кв.м. и едноетажна сграда с 2 броя магазини с площ - 128 кв.м. в гр. София.

Марин Райков Николов, посланик в Рим: Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 336 лв.

Мария Василева Кузманова, член на ВСС: Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 237 лв.

Михаил Ненов Николовски, посланик в Тунис: Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 151 лв.

Николай Стоянов Терзиев, кмет на столичния район „Триадица“: Не е декларирал за себе си и съпругата - учредяване право на строеж за придобиване на 1/2 ид.ч. от офис с площ - 31,49 кв.м. в гр. София.

Огнемир Пенков Митев, шеф на Държавната комисия по хазарта: Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 145 лв.

Светослав Емилов Витков, „Глас народен“: Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 3 240 лв.

Светослав Любенов Даскалов, замеснтик-директор на „Военна информация: Служба “Военна информация” към МО

Таня Здравкова Георгиева, главсек на МФ: Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - вземане към юридическо лице в размер на 40 171 лв. и към физическо лице - 32 271 лв.

Юлиана Генчева Колева, член на ВСС: Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 7 164 лв.

Метин Хюсеин Казак, посланик в Катар: Подал встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в „ПРЕМИУМ АДВАЙС” ЕООД, гр. София.

Надежда Николова Нейнски, посланик в Турция: Подала встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "ИНДИПЕНДЪНТ ГРУП" ООД, гр. София, както и по 1/2 ид.ч. от ливада с площ - 6,951 дка и ниви с обща площ - 6,576 дка в с. Стакевци, общ. Белоградчик.

Нина Иванова Стоянова, подуправител на БНБ: Подала встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "Кредитритърн" ООД, гр. София.

Коментари

Задължително поле